เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว แต่ทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการ รวมไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ และวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้บริการ จัดทำขึ้นในรูปแบบของเอกสารที่เข้าถึงผู้ให้บริการได้

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ timeufabet.com เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ทั้งรายละเอียดการเข้าใช้บริการ และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ การบริหารคุ้มครองส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ผู้เข้าใช้บริการจะต้องส่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสมัครสมาชิกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล , หมายเลขบัญชีธนาคาร , อีเมลข้อมูลการทำทุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกรวบรวมมาจากการสมัครสมาชิกของผู้เข้าใช้บริการ และการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ติดตามด้วย

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนำมาพัฒนาและปรับปรุงภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาด การปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ การสื่อสารและโปรโมชั่นต่าง ๆ

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการ timeufabet.com จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้สมัครสมาชิกไปเผยแพร่สู่บุคคลที่สาม หรือสาธารณะอย่างเด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นความลับ และจะได้รับความปลอดภัยจากเทคนิคการจัดเก็บต่าง ๆ อย่างดีที่สุด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการ timeufabet.com ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการอย่างเด็ดขาด และไม่มีการรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการที่อายุต่ำกว่า 18 ปีอย่างเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงลบข้อมูลของตนเอง หากต้องการใช้สิทธิ์นี้กรุณาติดต่อผู้ให้บริการผ่านช่องทาง contact@timeufabet.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นได้ ตามความเหมาะสม และจะแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรงที่ www.timeufabet.com

 • การติดต่อ

หากสมาชิกมีคำถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทาง contact@timeufabet.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้ได้รับการบังคับใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2017

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทย หากมีการแปลหรือเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันภาษาไทย จะเป็นเวอร์ชันที่บังคับใช้

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวตามสมควรโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า